Features + Kunst & Cultuur
De twee kanten van dance in Nederland

De twee kanten van dance in Nederland

19 oktober 2015

Toen in juni van dit jaar Koning Willem Alexander tijdens een handelsmissie in Chicago naast dj duo Sunnery James en Ryan Marciano op het podium verscheen, hun koptelefoon ter hand nam en het publiek aanspoorde te dansen, gaf hij daarmee een krachtig signaal af. Nederland is een dancenatie. De Nederlandse dj’s en festivalorganisaties zijn succesvol in alle uithoeken van de globe en krijgen daarbij steun van het Rijk. Nu er in de week van Amsterdam Dance Event (ADE) wederom iemand overleden is, heeft de dance-industrie zich van haar andere kant getoond.

Naast een uitermate goed exporteerbaar product is dance een levensstijl die onlosmakelijk verbonden is met het consumeren van potentieel gevaarlijke en illegale drugs. Lang heeft de dancescene in Nederland zich hierover niet concreet uitgesproken. Met het debat ‘Heeft Nederland een (drugs)probleem?, dat plaatsvond tijdens de eerste dag van het ADE, is hieraan een einde gekomen. Het was tijdens het debat zorgelijk om te zien dat er vanuit de politiek geen antwoord verwacht mag worden. De twee aanwezige politici bleven rigide vasthouden aan eigen partijstellingen zonder in de buurt van een oplossing te komen. De opgetrommelde danceprofessionals konden weinig anders dan hun onmacht tonen en naar de media wijzen die in hun ogen een escalerende rol speelt in het debat over drugs. Toch is er ruimte gebleken voor een stap voorwaarts.

Tijdens het ADE hingen op vrijwel iedere feestlocatie grote posters die op eerlijke en directe wijze informatie gaven over de risico’s van drugsgebruik én medisch onderbouwde tips gaven over wat er gedaan moet worden wanneer het fout gaat. De gemeente Amsterdam heeft in het afgelopen jaar beleid vastgesteld dat er voor zorgt dat niet de individuele gebruiker gecriminaliseerd wordt. Het zijn kleine stappen voorwaarts in een probleem dat een betere aanpak nodig heeft. De oproep tot betere informatieverstrekking werd tijdens het debat gedaan door Sjoerd Wynia, die als organisator is betrokken bij grote festivals als Open Air en Buiten Westen. Daarnaast gaf hij aan zich vooral machteloos en gefrustreerd te voelen over de mogelijkheden die hij als organisator heeft in het aanpakken van drugsincidenten.

De economische belangen rondom dance zijn groot. Maar liefst 70% van de Nederlandse export op muziekgebied is afkomstig uit dance. Dat betekent dat dancemuziek er voor zorgt dat er in totaal alleen al aan internationale auteursrechten jaarlijks ongeveer € 12 miljoen euro de b.v. Nederland in stroomt. De Nederlandse dance zorgt voor ongeveer 7.000 fulltime banen. Het is dus niet gek dat de Tweede Kamer in 2012 besloot dat dance een economische topsector moest worden en daarom extra steun krijgt vanuit de overheid. In dit internationale succesverhaal speelt het ADE een beslissende rol. Al twintig edities lang koppelt het evenement met succes de ontwikkelingen in Nederland aan wat er internationaal gebeurt. Het festival kent zo’n 375.000 bezoekers per jaar van wie een fors deel uit het buitenland. Vanuit ID&T, de belangrijkste speler in de dancemarkt, is de campagne Celebrate Safe gestart. Bezoekers van dance events worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid bij drugs- en drankgebruik. Het is tijd nu de zalen weer leeg zijn, de dancetoeristen naar huis, en het geld geteld, er wordt nagedacht over de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat het feest nooit stopt, maar altijd veilig is.

Txt: Martin van de Velde // Imgs: Maurice Vinken

Advertentie
Party Tips