Features + Interviews
NEW RELEASE || Q&A met 30drop over zijn nieuwe album 'The Time of Cruel Miracles'

NEW RELEASE
Q&A met 30drop over zijn nieuwe album 'The Time of Cruel Miracles'

21 maart 2017

I did not know what achievements, what mockery, even what tortures awaited me. I knew nothing, and I persisted in the faith that the time of cruel miracles was not past.’ – Stanislav Lem (Solaris, 1961). Deze paragraaf uit Solaris, een roman uit 1961 geschreven door Stanislav Lem, is het startpunt voor The Time Of Cruel Miracles, het nieuwe album van 30drop. Sciencefictionschrijvers als Lem zijn een enorme inspiratiebron voor hem, die het album compleet wijdde aan deze roman en de daarin geschetste uitdagingen die de mens te wachten staat als hét moment daar is: het moment dat we ooit oog in oog komen te staan met buitenaards leven.

Wat was je plan toen je aan dit album begon?
Ik heb al lang nagedacht over dit album. Het idee was om de conclusies die ik heb getrokken uit het lezen van Solaris, een sciencefictionroman van Stanislav Lem, te vatten in maximaal 12 tracks.
Bovenliggend idee is dat ik de luisteraar wil laten nadenken over de uitdagingen die de mens staat te wachten op de dag dat er interactie zal zijn tussen ons en het buitenaardse. Dit hoeven niet persé wezens te zijn die in de basis uit koolstofstructuren bestaan zoals wij, maar in ieder geval wezens die het concept van tijd, dood, maatschappij en communicatie begrijpen.

Hoe lang heeft het maken van deze plaat uiteindelijk geduurd? En is het goed gekomen met het oorspronkelijke idee dat je erbij had?
Toen ik het concept en de basis voor het experiment eenmaal duidelijk had, kwamen de resultaten snel. Misschien dat uiteindelijk de meeste tijd is geïnvesteerd in het uiteindelijke resultaat: het afmixen en masteren. Ik wilde persé een album maken; alles klonk compact en het werkte als geheel tegelijkertijd. En ook al is het in principe techno, het is ook duidelijk gemaakt om op andere plekken te laten horen dan alleen in de club.

Heb je nog samengewerkt met bepaalde artiesten of producers?
Nee, Mijn muziek is voornamelijk het resultaat van een mix van twee zaken: aan de ene kant dus de conclusies van mijn persoonlijke experiment over universele vragen die ik had, en , aan de andere kant, is het de behoefte om mezelf te uiten door muziek. Zoals je dus ziet, zijn het vooral persoonlijke behoeftes en heb ik dus alleen gewerkt.

Was het een zoektocht naar de juiste stijl voor dit album, of ging het allemaal heel natuurlijk en gemakkelijk?
Zoals ik eerder zei ging het snel toen ik eenmaal het concept en idee voor ogen had. Ik werk nooit van track naar track, maar aan meerdere tracks tegelijk. Het is prettig om zeven of acht ideeën voor tracks tegelijk te hebben waar ik afwisselend aan kan werken en waarbij de afzonderlijke ideeën elkaar kunnen versterken. Soms loopt het zelfs wel eens zo dat ik meerdere tracks samenvoeg die daarmee resulteren in één nieuwe track. Deze manier van werken is vooral interessant als je aan een album werkt waar de afzonderlijke tracks een relatie met elkaar hebben, een soort rode lijn die ze verbindt en samen voor een compact en coherent resultaat zorgen.

Wat kostte de meeste tijd?
De meeste tijd ging uiteindelijk zitten in het afmixen. Er zijn daarbij zelfs tracks uiteindelijk afgevallen door hun gebrek aan cohesie met de rest van de set, ook al zijn ze afzonderlijk prima.

Waar kwam de inspiratie voor dit album vandaan?
In dit geval kwam de inspiratie echt compleet en alleen uit de roman Solaris van Stanislav Lem.

Op welke track ben je het meest trots?
Qua geluid ben ik vooral trots op het geheel en de mogelijkheid om het album te luisteren zonder enige interruptie.
Als ik kijk naar tracks afzonderlijk, dan waren vooral Our Understanding en Beyond Language interessant. Die hebben namelijk een hoog conceptueel gehalte en definiëren het album meer dan de andere tracks aan de hand van twee aspecten: Aan de ene kant op het meer mentale vlak en aan de andere kant zijn zij geschikt voor de dansvloer.

Welke track heeft het meest interessante of grappigste verhaal?
Misschien Superstring Theory, omdat het een track is die eigenlijk afgevallen was maar uiteindelijk op het laatste moment toch wel op het album belandde. En die track blijkt eigenlijk toch één van de meest representatieve tracks te zijn van het album met een heel compact geluid.

Het hele album beschouwend, waar ben je het meest trots op?
Ik ben blij met het eindresultaat als geheel.

Tot slot, wat ga je doen nu het album is uitgekomen?
Op dit moment ben ik natuurlijk gefocused op de presentatie van het live album. Maar afgezien daarvan is dit album pas de afsluiting van een deel van het project. Vanaf nu gaat de tweede fase van het experiment in. We zullen zien wat dat ons brengt…

The Time Of Cruel Miracles kwam 17 maart jongstleden uit en is te verkrijgen via de bekende adressen.

Imgs: 30drop archive

Advertentie
Party Tips